Termeni și condiții If you would like to discuss more, share feedback or ask any questions, please get in touch with us.

Acest site este proprietatea Cabinet de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda SRL. Conţinutul furnizat de site-ul nostru este oferit exclusiv cu titlu informativ. Informaţiile au caracter general, privind de compania, serviciile, domeniile de competenţă şi preţurile sale şi pot suporta modificări fără o notificare în prealabil.

Informaţiile publicate pe site nu reprezintă o ofertă în sine. Deşi ne asumăm responsabilitatea cu privire la acurateţea informaţiilor oferite pe acest site, acestea nu au caracter exhaustiv şi nu sunt în măsură să acopere detaliile şi specificaţiile unei oferte concrete. O ofertă concretă şi detaliată poate fi obţinută la cerere, în urma unei întrevederi cu o persoană avizată din cadrul firmei noastre.

Fiecare client sau potenţial client care accesează secţiunea de estimare online a costurilor aferente serviciilor noastre înţelege că informaţiile oferite de acest instrument automatizat reprezintă doar o estimare a costurilor. Costurile finale sunt stabilite în baza unei analize concrete a solicitării dumneavoastră.

Solicitarea unei oferte de preţ prin intermediului site-ului nu presupune şi un angajament concret de furnizare a unui serviciu sau altul. Toate detaliile legate de colaborarea cu firma noastră se stabilesc ulterior, în urma unei întrevederi, iar serviciile sunt oferite în baza unui contract scris în care sunt stipulate toate detaliile colaborării.

Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul în relația cu datele dumneavoastră cu caracter personal este Cabinet de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda SRL, cu sediul în județul Iași, comuna Aroneanu, Str. Sarata, 31, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului J22/1004/2017, Cod fiscal: 37443554, în calitate de proprietar al website-ului www.andapopa.ro.

Respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților şi utilizatorilor site-ului nostru și ne angajăm să folosim aceste date exclusiv în scopul pentru care ne-au fost încredinţate.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: informații de contact (nume, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail) şi datele rezultate din navigarea pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale clienţilor sau simplilor utilizatori ai site-ului nostru. Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul gestionării şi administrării relaţiei contractuale cu clienţii noştri, analizei şi îmbunătăţirii serviciilor noastre şi respectării obligaţiilor pe care le avem.

Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor, pentru a preîntâmpina accesul neautorizat la acestea, stocarea sau prelucrarea lor neautorizată.

Ne obligam să nu facem publice, să nu împărtăşim şi să nu vindem unor terţi informații referitoare la datele personale ale clienților şi utilizatorilor site-ului nostru. Dintre aceştia nu fac parte acei terţi care ne asistă în operarea site-ului sau în activităţile specifice firmei noastre, cu condiţia ca aceşti terţi să respecte confidenţialitatea acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va înceta atunci când acest lucru nu mai este necesar, când vă retrageți consimțământul și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea lor.

Orice încercare de a accesa datele personale ale utilizatorilor, de a modifica conținutul site-ului nostru sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației în vigoare de către autoritățile competente.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii şi condiţiile, pentru a reflecta orice modificări privind modul de utilizarea al site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.